Vispārējie noteikumi

1. Uzņēmējs

Interneta vietnes www.tacentrs.lv uzturētājs ir SIA Tukuma autoapmācības centrs, reģ. nr. LV40103318003, juridiskā adrese: Veļķu iela 12, Tukums, Latvija, LV-3101 (turpmāk tekstā Autoskola). Visiem pieteikumiem vietnē www.tacentrs.lv tiek piemēroti turpmāk minētie noteikumi un nosacījumi redakcijā, kas bija spēkā pieteikuma veikšanas laikā.

2. Tacentrs.lv vietnes darbības principi

Autoskola piedāvā pakalpojumus, izmantojot interneta vietnes platformu. Piedāvātie pakalpojumi aptver autoskolas Tukuma autoapmācības centrs pakalpojumus un citu uzņēmumu pakalpojumus, kas saistīti ar autovadītāju apmācību, kurus Autoskolai ir atļauts piedāvāt.

3. Pakalpojuma pieteikšana

3.1. Pieteikumi tiek pieņemti, izmantojot interneta vietni www.tacentrs.lv

3.2. Pakalpojumam interneta vietnē ir pievienoti detalizēti apraksti, kas sniedz informāciju par pakalpojumu: pakalpojuma sniegšanas procesu, norises vietu, cenu u.tml.

4. Kā pieteikties tiešsaistē – detalizēta instrukcija

Pieteikšanās process sastāv no šādām darbībām:

4.1. Pēc pakalpojuma jeb kategorijas vai kursa izvēles Klientam jānospiež poga “Pieteikties”, apstiprinot savu izvēli bez papildus saistībām šajā izvēles posmā.

4.2. Nākamajā posmā pieteikuma formā Klientam jāievada savi personas dati (vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese, personas kods, pases vai ID kartes numurs, deklarētās un faktiskās dzīves vietas adreses), kā arī Klientam ir jāpiekrīt noteikumiem, atzīmējot un nospiežot pogu “Nosūtīt pieteikumu”.

4.3. Saņemot pieteikumu, Autoskola nosūta Klientam pasūtījuma apstiprinājumu uz e-pastu. Šis apstiprinājums nav uzskatāms par mācību līgumu. Mācību līgums stājas spēkā tikai pēc tā parakstīšanas Autoskolas filiālē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

4.4. Lai noskaidrotu neskaidros jautājumus par pieteikumu, Autoskola var sazināties pa Klienta norādīto telefona numuru vai pa e-pastu. Tālruņa numurs un e-pasts tiek izmantotos tikai un vienīgi pieteikuma apstrādei, un netiek izmantots reklāmas nolūkos, ja vien Klients nav skaidri tam piekritis.

5. Klienta datu apstrāde

5.1. Autoskola ir tiesīga veikt Klienta personisko datu apstrādi (ievākšanu, uzglabāšanu, reģistrāciju, ievadīšanu, u.c.). Datu apstrādes mērķis ir klientu uzskaite, pakalpojumu sniegšana, piedāvāšana un uzturēšana. Klients piekrīt savu personisko datu saņemšanai un apstrādei minēto mērķu sasniegšanai.

5.2. Autoskola ir tiesīga, pēc atsevišķas, brīvprātīgas Klienta kā datu subjekta piekrišanas, izmantot Klienta iesniegto kontaktinformāciju (e-pasta adresi, telefona numuru), lai nosūtītu tam informāciju par jaunākajiem Autoskolas piedāvājumiem un aktualitātēm. Gadījumā, ja Klients vēlas atteikties no komerciālu piedāvājumu saņemšanas, to var izdarīt, paziņojot par savu vēlmi uz Autoskolas e-pastu tacentrs@gmail.com.

 

SIA “Tukuma autoapmācības centrs” ar šo apliecina, ka informācija un personas dati, ko Jūs esat iesniedzis saistībā ar pakalpojuma saņemšanu tiks apkopoti, apstrādāti un glabāti saskaņā ar Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datu aizsardzību. Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka dati tiek apstrādāti un uzglabāti visu šeit norādīto datu apstrādes laiku, kā arī normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pēc sākotnējās datu apstrādes tik ilgi, cik tas būtu nepieciešams. Savāktie dati netiks nodoti trešajām personām, izņemot gadījumu, ja tas nepieciešams noteiktās datu apstrādes nolūkiem, vai ja šādu pienākumu uzliek normatīvie akti. Jums ir tiesības jebkurā laikā prasīt savu datu atjaunošanu, informāciju par Jūsu personas datu lietošanu, kā arī prasīt savu datu dzēšanu.