95.

kods

Profesionālā apmācība

Iegūsti profesionālo sertifikātu ar pārliecību!

Rūpējamies, lai kursanti būtu kvalitatīvi izglītoti un zinoši ceļu satiksmē.

Kategorijas transportlīdzekļa apraksts

95. kods – saskaņā ar direktīvu 2003/59/EK, lai paaugstinātu profesionālo vadītāju kvalifikāciju un nodalītu profesionālos vadītājus no neprofesionāliem. Direktīva attiecas uz ES pilsoņiem un trešo valstu pilsoņiem, kas strādā ES dalībvalstīs reģistrētos uzņēmumos un veic komerciālos pārvadājumus ar D1, D1E, D, DE vai C1, C1E, C, CE kategorijas transportlīdzekļiem (izņēmumi noteikti Autopārvadājumu likumā 6.1 un 30.1 pantos.)

Teorētiskā apmācība

Dokumentu noformēšana 
Pirms profesionālo apmācību uzsākšanas mūsu autoskolā, kursants tiek reģistrēts apmācību grupā un CSDD datu bāzē.

Teorijas kursi 
Autovadītāja teorijas apmācības kursi ilgst 3 nedēļas (35 akadēmiskās stundas) pēc noteikta grafika lekciju veidā.

Noklausoties profesionālās apmācības kursu, tiek izsniegts sertifikāts. Sertifikāts ir derīgs 5 gadus, pēc tam apmācības nepieciešams atkārtot.

Praktiskā apmācība

Braukšanas nodarbības
Praktiskās braukšanas profesionālā sertifikāta (kods 95) iegūšanai nav nepieciešamas.

Tāpat nav nepieciešams kārtot braukšanas eksāmenu ne autoskolā, ne CSDD.

Profesionālā kategorija

Transportlīdzekļu vadītājiem, kas D1, D1E, D, DE kategoriju kvalifikāciju iegūst pēc 2008.gada 10.septembra, vai C1, C1E, C, CE kategorijas kvalifikāciju pēc 2009.gada 10.septembra, lai veiktu komerciālos pārvadājumus, ir jānokārto sākotnējie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni.

Lai iegūtu sākotnējo profesionālo kategoriju (kods 95) ir jāpabeidz atbilstošās kategorijas apmācība autoskolā un ceļu satiksmes drošības direkcijā jānokārto sekojošie eksāmeni:

  • atbilstošās kategorijas teorētiskais eksāmens ceļu satiksmes noteikumos ( 35 jautājumi 30 min., 3 pieļaujamās kļūdas);
  • atbilstošās kategorijas teorētiskais eksāmens profesionālajos jautājumos (45 jautājumi 60 min., 5 pieļaujamās kļūdas);
  • atbilstošās kategorijas profesionālais praktiskais eksāmens, kuram ir trīs etapi:
    1) 3 jautājumi par transportlīdzekļa uzbūvi, aprīkojumu, kravas stiprināšanu,
    2) figūru izpilde,
    3) braukšana ceļu satiksmē ne mazāk kā 90 min.

Vadīšanas eksāmens tiek vērtēts saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumos Nr. 103 “Transportlīdzekļu vadītāja tiesību iegūšanas un atjaunošanas kārtība un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtība” noteikto.

Vadītāja apliecības ar ierakstu par profesionālajām zināšanām (kods 95) derīguma termiņš ir 5 gadi.

Apmācību maksa

Teorijas kurss un dokumentu noformēšana

Pirmās palīdzības kurss

Mācību braukšanas nodarbība (1 nodarbība – 45 minūtes)

100, – €

40, – €

Atkarībā no kategorijas

Iegūsti autovadītāja apliecību
droši un kvalitatīvi!

Izvēlējies sev vēlamo kategoriju? Piesakies apmācībai jau tagad!